• Explose Reclame

Fontys onderzoek bij de Zorgboog: 3 keer positieve correlatie met slaap, onrust en gedrag


Hierbij een update over de studentprojecten naar Vitaallicht (inmiddels Sparckel) binnen de Zorgboog.

Erg positief is dat op diverse uitkomstmaten, significante positieve resultaten zijn gevonden.

De studenten hebben naar aanleiding van hun resultaten de volgende gezamenlijke conclusie geschreven:


Uit het observatieonderzoek gericht op het slaap-waakritme is gebleken dat er een significant afname is van de slaperigheid overdag, en een significante toename in alertheid overdag en van slaapduur in de nacht. Daarnaast is -tegen de verwachtingen in- de duur van de dagelijkse activiteit significant afgenomen. Dit is mogelijk te verklaren door een afname van het doelloos rondlopen uit een ander deel van het onderzoekgeheel dat gericht was op onrust.

Uit dat observatieonderzoek naar onrust is gebleken dat er een significante afname is van lichamelijk niet agressief gedrag (onder andere algemene rusteloosheid, telkens herhalende gedragingen en doelloos rondlopen). Daarentegen is er geen significant verschil gebleken in lichamelijk en verbaal agressief gedrag. Dit komt overeen met de bevindingen uit het deelonderzoek naar stemming waar ook geen significant verschil is

aangetoond.

Het derde onderzoek was gericht op stemming met als uitkomstmaten onder andere agitatie en apathie. Dit onderzoek heeft door middel van een vragenlijst die afgenomen is bij naasten en verzorgers, de uitkomstmaten in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat er een significante afname is in apathisch gedrag. Apathisch gedrag uit zich in gebrek of achteruitgang in emotionele respons, motivatie en betrokkenheid.

De conclusie van de drie deelonderzoeken is dat er een positief effect is waargenomen op allerlei gedragingen van de bewoners.


0 comments